نشانه های شگفت آور آخر الزمان


 مقدمه

معنی کلمه آخرالزمان : معنای کلمه آخر الزمان از امور نسبی به شمار می رود، به این معنا که زمان فعلی را که مدت یکهزار وچهارصد واندی سال ازهجرت پیامبر اکرم(صَل اللهُ عَلیه وَاله وَسلم)  می گذرد نسبت به آن زمانی که آن حضرت مبعوث به رسالت وپیغمبری شده می توان گفت:آخرالزمان است ومدت پانصد یا هزار یا دو هزار سال آینده را نسبت به زمان فعلی ما می توان گفت :آخرالزمان است و ..........

پس آخرالزمان یک زمان معلوم ومحدودی نیست تا بتوان گفت فلان زمان اخرالزمان است؟ همان گونه که نمی توان زمان ظهور حضرت مهدی( علیه السلام ) را تعین نمود .

آری از یک طریق تا اندازه ای می توان معنی کلمه اخرالزمان را دریافت وان این است وقتی کلیه آن موضوعاتی که پیامبر اکرم(صَل اللهُ عَلیه وَاله وَسلم)  وآل اطهر آن حضرت خبر داده اند عملی شود.

 

 روایات پیرامون ظهور:

 

عمل نکردن به دستورات الهی

 

● وقتی که امت من نماز را ضایع کنند.

 

●از هواها وخواهشهای نفسانی وشهوات تبعیت می کنند.

 

●خیانت در میان مردم زیاد می شود

•  مشروبات الکلی بنوشند

• مردم همدیگر راسب ولعن کنند

• خانواده ها دردامن فساد سقوط کنند

• افراد جامعه نسبت به یکدیگر بدبین شوند

•  قیمتها بالا رود تاجایی که زندگی را تبدیل به جهنم سوزان کند

• عمل خلاف پسندیده شود

• ناسزا وفحش دادن به پدر ومادرراوسیله سرگرمی ومزاح قرار دهند

 • زنا وبی عصمتی در میان مردم رواج پیدا کند

•  باطل را به لباس حق جلوه دهند

• جامه های نازک بپوشند

• افراد نادان وسفیه زمام امور را بر عهده بگیرند

• رحم از دل همه مردم برود

قرآن را بازی بگیرند

• فساد جنبه عمومی پیدا کند

• از اسلام به جز اسم نماند

• سخن به جز دروغ نباشد

• حیای کوچکان کم گردد

• مرد از همسر خود اطاعت کند

• مردان خود رابه لباس زنها بیارایند وبر عکس

• ورع وپرهیزکاری کم شود

• رشوه خواری درمیان مردم رواج پیدا می کند

• دین رابه دنیا می فروشند

• هنرپیشه های آواز خوان تربیت می شوند

/ 0 نظر / 14 بازدید