حکومتها و شیطان پرستی

 

در جوامع مختلف نفوذ شیطان پرستی به حدی زیاد است که، رهبران سیاسی و حتی مذهبی نیز ناچارند، با آنها مدارا کرده و این مکتب را بپذیرند. و یا خود را به نوعی با آن مرتبط دانسته و طبق اعتقادات شیطان پرستی رفتار کنند.
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بورتون در کتاب خودکلیسای شیطان نوشته بود :... وضعیت بدی بود، ولی با درایت لاوِی اوضاع بهتر شد...
این مطلب به وضوح نشان می دهد که نفوذ لاوِی به عنوان مؤسس کلیسای شیطان و پایه گذار شیطان پرستی نوین، تا حدی است که کسی جرأت مقابله با او را ندارد و بـرخی رهبران سیاسی جهان، او را تمجید می کنند و مـرگ او را ضایعه بزرگی بـرای بشر امـروز قلمداد می کنند. البته این مسئله با نگاهی به زندگی و مذهب لاوِی، کاملاً همخوانی دارد. زیرا لاوِی یک یهودی زاده است. پس کسی حق مقابله با او را ندارد. و هر سخنی بر علیه او به شدت تقبیح می شود.
با مشاهده چهره برخی از رهبران سیاسی جهان، بسیاری از حقایق در ابعاد سیاست کشورها آشکار شده، و مشخص می گردد که چرا آنها چنین منشی را در پی گرفته اند.
رؤسای جمهور آمریکا، جرج بوش پدر، رونالد ریگان، بیل کلینتون، جرج دبلیو بوش و سایر شخصیتهای سیاسی مانند سناتور جان کری رقیب انتخاباتی بوش و حتی همسر جرج بوش، لورا بوش و سایر رهبران سیاسی مانند سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا، تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکایی در جنگ عراق، و... همگی از سیاست مدارانی هستند که به این جرگه پیوسته اند.
دیدار مقامات مذهبی و سیاسی با جادوگران و شیطان پرستان، خود به نوعی در جهت تأیید آنان بوده و آئین شیطان پرستی را تقویت می کند. واقعاً نمی توان تصور کرد که چرا رهبران مذهبی یا سیاسی با شیطان پرستان ملاقات می کنند!.
به راستی آیا اینان واقعاً شیطان پرستند؟!. چرا این رهبران به دنبال تأیید شیطان پرستان برای پیشرفت در امور خود هستند؟ یا اینکه مگر شیطان پرستان چه قدر نفوذ سیاسی و اجتماعی دارند؟
اینها همه سؤالاتی هستند که ذهن هر انسان بیداری را به خود مشغول می کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید